Mikoloji Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Laboratuvarımızın başta ARGE çalışmaları olmak üzere projelerden elde edilmiş olan küf kültürlerinin koleksiyon altyapısında korunumu ve sürekliliği temel faaliyetlerindendir. Mikoloji laboratuvarı yapmakta olduğu çalışmalar ile sadece gıda sanayine değil tekstil, malzeme teknolojileri, beyaz eşya sanayi vb. pek çok alanda çözüm ortaklığı yapmaktadır. 

Laboratuvarda yapılan Ar-Ge çalışmaları:

  • Gıdalardan, tarımsal ürünlerden ve bazı materyallerden küflerin izolasyon ve identifikasyonu
  • Küflerin metabolitleri yönünden karekterizasyonu
  • Küflerin toksijenik kapasitelerinin ve toksin üretim koşullarının belirlenmesi
  • Küflerin enzim üretme kapasitelerinin belirlenmesi, iyileştirilmesi
  • Gıda temaslı ve farklı malzemelerin mikrobiyolojik etki değerlendirmesi
  • Seramik, tekstil, plastik vb. materyallerin antibakteriyal ve antifungal özelliklerinin tespiti
  • Çeşitli hijyenik uygulamaların ve yeni yöntemlerin etkinliklerinin tespiti

Uluslararası geçerliliği olan saklama koşullarında koruma altına alınmış küf kültürlerinden oluşan TÜBİTAK MAM Küf Koleksiyonu ile üniversite, araştırma kurumları ve özel sektöre saf kültür sağlama ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Araştırma personelinin gıda mikolojisi, fermantasyon teknolojisi, biyoteknoloji, gıda mikrobiyolojisi, mikroorganizmalarin inaktivasyonu ve dekontaminasyonu konularında yetkinliği bulunmaktadır.