Mikrobiyoloji Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Laboratuvarlarımızda, gıda zincirindeki mikrobiyolojik tehlikelerle ilgili Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme çalışmalarına yönelik AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Çalışma alanları aşağıda listelenmiştir:

  • Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıdaların üretimi ve depolanması sırasında mikrobiyolojik durumların tespiti ve bulaşmayı önleyici tedbirlerin geliştirilmesi.
  • Gıda kaynaklı zehirlenmelere ve hastalıklara neden olan patojen bakterilerin belirlenmesi, bunların çoğalmalarını önleme yöntemleri, gıda muhafaza yöntemlerinin bu mikroorganizmalar üzerindeki inhibisyon etkisi, zararlı mikroorganizmalar üzerinde inhibitör etkisi olabilecek bileşiklerin araştırılarak tespit edilmesi ve inhibisyon potansiyellerinin çeşitli model mikroorganizmalar üzerinde test edilmesi.
  • Mikroorganizmaların identifikasyonu, antibiyotik duyarlılıkları, moleküler tiplendirme, patojenite kriterlerinin belirlenmesi, gıda ürünlerinde bakteriyel kaynaklı meydana gelen durumların araştırılması ile önleyici tedbirlerin belirlenmesi.
  • Klasik testlerin yanı sıra mikroorganizmaların çabuk tanımlanmasında kullanılan Mini API, VIDAS, VITEK 2 Compact, Bax System ve TEMPO® sistemleri gibi hızlı test sistemleri kapsamında hizmet verilmesi

Test ve Analiz Hizmetleri

Laboratuvarlarımızda, gıdada bulunabilecek indikatör mikroorganizmalar, patojen mikroorganizmalar ve gıdanın bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmaların tür seviyesine tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Laboratuvarlarımızda bir uzman araştırmacı (Veteriner Hekim, mikrobiyoloji uzmanı), bir araştırmacı (Gıda mühendisi) ve üç araştırma teknisyenimiz bulunmaktadır. Araştırmacılarımızın biri doktora derecesine biri yüksek lisans derecesine sahiptir. Araştırma personeli, özellikle zoonozların identifikasyonu konusunda uzmanlaşmıştır.