Mineral Analiz Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Laboratuvarın temel faaliyet alanı gıda numuneleri, yem numuneleri, su numuneleri ve gıda ile temas eden malzemelerde mineraller (Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Demir, Bakır, Çinko, Kobalt, Krom, Nikel, Mangan, Selenyum), ağır metaller (Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Cıva, Kalay) ve talep edilmesi durumunda diğer elementlerin belirlenmesidir. Çalışmalar numune cinsine göre mikrodalga çözünürleştirme, kül etme ya da yaş yakma ile çözeltiye alma işleminden sonra Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ve Inductively Coupled Plasma Kütle spektrometresi (ICP-MS) cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için en az 50 gram numune gerekmektedir. Numune içerisinde bulunan elementler ppm (mg/kg), ppb  (µg/kg) ve gerek duyulduğunda ppt (ng/kg) seviyelerinde tayin edilebilmektedir.