Tahıl ve Tahıl Ürünleri Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Laboratuvarımızda, Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra tahılların ve tahıl ürünlerinin kalite kontrol analizleri de yürütülmektedir. Ayrıca, tahıl ürünleri analizleri konusunda teorik ve pratik eğitim programlarıyla da hizmet verilmektedir.  Laboratuvarda gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarından bazıları şunlardır: 

  • Tahıl bazlı yeni ürünlerin geliştirilmesi (yeni formülasyon geliştirilmesi, yeni pişirme teknolojilerinin uygulanması, vs.)
  • Tahıl ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi (raf ömrü, doku, hacim, makro – ve  mikro –yapının geliştirilmesi)
  • Tahılların işlenmesi

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Laboratuvarımızda 1 doktora dereceli, 1 yüksek lisans dereceli araştırmacı ve 1 araştırma teknisyenimiz bulunmaktadır. Araştırma personeli, yeni tahıl ürünleri geliştirme ve tahıl ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesi konularında uzmanlaşmıştır.  Bunun yanı sıra, tahılların yeni yöntemlerle öğütülmesi ve çeşitli unlu mamullerin bileşeni olarak değerlendirilmesi konularında yetkinliği bulunmaktadır.