Yağ Analizleri Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Başta bitkisel ve hayvansal kaynaklı yağlar olmak üzere, yağ içeren tüm gıdalardan çoklu disiplinli çalışmalar ile yeni ürünlerin geliştirilmesi, çıktıların elde edilmesi, yan ürünlerin değerlendirilmesi vb. Ar-Ge faaliyetlerle katkı sağlayabilen alt yapı ve kabiliyette laboratuvardır. Laboratuvar üç adet GC-FID, iki adet çoklu solvent ekstraksiyon üniteleri (soxhlet sistemi), 2 adet HPLC sistemi vb. çok sayıda rutin analitik ekipmanlar içeren alt yapıya sahiptir.

  • Atık yağlardan katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi,
  • Düşük enerjili yağ ürünlerin geliştirilmesi,
  • Sektör taleplerine bağlı olarak yeni ürünlerin ve yöntemlerin geliştirilmesi,
  • Taklit ve tağşişlerin yağ bazlı markörlerle tespiti,
  • Hızlı ve güvenilir analitik tekiniklerin geliştirilmesi,
  • Coğrafik orijinlerin belirlemesi,
  • Gıda bozunmaları tespitine yönelik sensörler ve test striplerin geliştirilmesi

başlıca Ar-Ge çalışmalarımızdır.

Test ve Analiz Hizmetleri

Yağ Analiz  Laboratuvarında Ar-Ge çalışmaları yanında sanayinin gereksinim duyduğu endüstriyel hizmetler kapsamında test ve analiz çalışmaları da yapılmaktadır. Test ve analiz kapsamında yağ asitleri kompozisyonu (trans, doymuş, doymamış, EPA, DHA vb.), kolesterol, toplam yağ, sterol kompozisyonu, tokol bileşenleri, katı ve sıvı yağlarda kalite parametrelerinin belirlenmesi (iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, peroksit sayısı, serbest yağ asitliği, sabunlaşmayan madde miktarı vb. rutin analizler), hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlarda yabancı yağların tespiti, gıdalarda kullanılan su ve organik bazlı boyalar laboratuarımızda yapılan diğer rutin analizlerdir.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Laboratuvar personeli bir başuzman araştırmacı, iki araştırmacı ve iki araştırma teknisyeninden oluşmaktadır.  Çalışma alanlarına ve proje konularına bağlı olarak farklı disiplinlerdeki gruplar ile çalışma grupları oluşturulmaktadır.